MAJORO – kompleksowa ochrona roślin

Firma Majoro powstała w 2010 roku na bazie wcześniejszych firm Romeko, Biocronos i Agromek. Istotne było też doświadczenie pracy w firmie Rol-Eko. Tematyką ochrony roślin zajmujemy się od 1999 roku. 15 letnie doświadczenie nie pozwala nam patrzeć na rośliny wycinkowo oraz traktować różne obiekty schematycznie.

Interesują nas wszystkie aspekty uprawowe. Na każdym etapie uprawy mogą wystąpić problemy, które jeśli pojawią się chcielibyśmy byś w stanie rozwiązać. Wydaje się nam, że na tym właśnie polega kompleksowa ochrona roślin, do której dążymy.

Gospodarstwa, które bierzemy pod swoją opiekę – najpierw poznajemy, potem wspólnie z właścicielem szukamy rozwiązań biorąc pod uwagę realne możliwości nasze i gospodarstwa.

Naszą zasadą, którą się kierujemy jest: OCHRONA SKUTECZNA I MOŻLIWIE JAK NAJMNIEJ SZKODLIWA DLA ROŚLIN I LUDZI.

Szukamy rozwiązań najskuteczniejszych, biorąc pod uwagę koszty.

Realizując powyższe zasady, rozwijamy następujące działy:

 • ochrona biologiczna
 • ochrona chemiczna
 • technika ochrony roślin i BHP
 • diagnostyka chorób i szkodników
 • szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin i integrowanej produkcji
 • nawożenie i uprawa

Mamy świadomość mnogości aspektów, których się podejmujemy oraz tego, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego w pojedynkę. Budujemy więc zespół specjalistów, zdolnych sprostać celom, które sobie stawiamy i rozwiązywać napotkane problemy. Szukamy też partnerów w innych firmach, instytucjach, uczelniach i jednostkach badawczych.


 

NASI PARTNERZY:

 • SGGW, IOR POZNAŃ, ISK SKIERNIEWICE
 • Prof. Łabanowski
 • Prof. Wojdyła
 • Prof. Zamorski
 • Dr Lewandowski
 • Prof. Komosa
 • Wachowiak Marek i in.